ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS), สเตบิไลเซอร์ หลอดไฟส่องสว่างและเครื่องอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น พัดลมระบายอากาศ สำหรับงานอุตสาหกรรม

INGE­NIO MAX

UPS 200300 kVA 33

Low Total Cost of Own­er­ship, high effi­ciency and com­pact solu­tion for sup­ply­ing reli­able unin­ter­rupted qual­ity power to all crit­i­cal appli­ca­tions in net­work­ing and medium to large data cen­ter, health, finance, indus­trial pro­cess­ing, build­ing and trans­porta­tion mar­kets and for TLC.

Read More…

INGENIO

UPS 3050 kVA

For server rooms TLC equip­ment Emer­gency and safety sys­tems Indus­trial automation.

Read More…

Ther­mal control

Read More…

Sys­tems and com­po­nents for indus­trial enclosures